Styelselsen

Styrelserna väljs av föreningsstämmorna. En styrelse består av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna nedan sitter i styrelserna för båda föreningarna, Bokehalls Samfällighet resp. Halla Vattenförsörjning Ek. för.

  • Thomas Likar - Ordförande 070 - 559 78 03
  • Johan Hallin - Styrelseledamot, Sekreterare
  • Thomas Björkander - Kassör
  • Mikael Svensson - Vägansvarig 070 - 842 47 36
  • Bengt Persson - Styrelseledamot
  • Anders Johansson - Suppleant
  • Marcus Sommer - Suppleant
  • Bengt Jönsson - Suppleant