Aktuellt

2021 - Maj


2020-04-25


Välkommen till föreningsstämma

Fastighetsägare som är medlemmar i Bokehalls Samfällighetsförening respektive Halla Vattenförsörjning ek. förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 17 maj 2021 kl 19:00

Bokehalls Samfällighetsförening, Gunder Häggs väg 7

På grund av rådande restriktioner och för att minimera risk för smittspridning av covid-19 uppmanas medlemmar att i år endast delta via poströstning samt nyttja möjligheten till röstning via ombud.

Halla Vattenförsörjning ek. förening

Styrelsen har fattat beslut om att ge medlemmar möjlighet till poströstning.
Detta är enda sättet att delta på stämman, ingen fysisk närvaro.
Formulär kan hämtas här
Det går även bra att beställa formulär av ordförande, se utskickad kallelse.

Bokehalls Samfällighetsförening

Styrelsen ber medlemmar att inte delta fysiskt utan nyttja möjligheten till röstning via ombud.
Ombud är de som är utsedda av styrelsen att delta på stämman där justerarde i första hand föreslås då de är rösträknare.
En fullmakt med viljeyttring kan hämtas här
Det går även bra att beställa formulär av ordförande, se utskickad kallelse.

Tänk på att det ska fyllas i rätt formulär för den stämma du önskar delta i, vid deltagande i båda stämmorna ska båda formulären fyllas i.

Agenda och mer information hittar du i utskickad kallelse.
Resultat- och balansräkning för 2020, samt förslag till budget för 2021 kan beställas från föreningarna.
Debiteringslängd för 2021 finns tillgänglig hos ordförande.

Med förhoppning om att vi alla snart får återgå till en mer normal tillvaro samt att vi kan bjuda in till en mer traditionell årsstämma nästa vår


  • Poströstning Halla Vatten
  • En fullmakt med viljeyttring för Bokehall samf