frontbild

Välkommen!

Bokehall & Bokeslund är ett naturskönt område strax utanför Höör i Skåne.

Senaste nytt


2017-04-26

Välkommen till föreningsstämma

Fastighetsägare som är medlemmar i Bokehalls Samfällighetsförening respektive Halla Vattenförsörjning ek. förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Visa mer »

2017-03-06


Efter samtal med Fibergruppen idag, så ska Fibergruppen skicka ut ett förtydligande till de som fått mail idag.

Fibergruppen vill ha 5.000 kr för inomhusinstallationen med förfallodag 2017-03-23. Slutbetalning av resterande med förfallodag 2017-04-30, allt enligt avtal.