Styelselsen

Styrelserna väljs av föreningsstämmorna. En styrelse består av fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna nedan sitter i styrelserna för båda föreningarna, Bokehalls Samfällighet resp. Halla Vattenförsörjning Ek. för.

  • Thomas Likar - Ordförande 070 - 559 78 03
  • Helen Stenström - Kassör
  • Elisabet Anderssob - Sekreterare
  • Mikael Svensson - Vägansvarig 070 - 842 47 36
  • Johan Hallin - Styrelseledamot
  • Bengt Persson - Styrelseledamot
  • Anders Johansson - Suppleant
  • Marcus Sommer - Suppleant